Afbestilling af selskabsarrangement

Ved 12 personer og derover, skal afbestilling rettidigt ske skriftligt senest 4 uger inden dato for afviklingen af det bestilte arrangement.
Under 12 personer skal afbestilling rettidigt ske skriftligt senest 2 uger inden dato for afviklingen af det bestilte arrangement

Covid-19 ikke en gyldig grund til at sætte ovenstående ud af drift.
Dette kræver et regeringspåbud – 
HORESTA som er brancheorganisation for hotel-, restaurant- og turisterhvervet.

Afbestilling af køb i webshoppen

Afbestilling af køb i webshoppen skal rettidigt ske skriftligt senest 1 uge inden dato for levering/afhentning af det bestilte

Reklamationsret 

Skoemagerkroen ApS yder reklamation i henhold til HORESTA, som er brancheorganisation for hotel-, restaurant- og turisterhvervet.
Eventuelle fejl eller mangler ved levering fra PN Skoemagerkroen ApS skal påberåbes i rimelig tid efter, at du har opdaget fejlen.
Det er din pligt at angive og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig.

Information om klagemuligheder 

Ved klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos PN Skoemagerkroen ApS kan dette indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.
Du kan klage til Center for Klageløsning via
www.forbrug.dk. 

EU-Kommissionens online klageportal kan ligeledes anvendes ved indgivelse af en klage.
Dette er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land.
Klage indgives her –
http://ec.europa.eu/odr.
Ved indgivelse af en klage skal du angive følgende e-mailadresse: info@agrarled.dk
. 

Ovenstående betingelser gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem dig som køber og PN Skoemagerkroen ApS

Modtag senest nyt

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig i dag og få senest nyt i din mailbox